Рейтинг страхових компаній України

Ми публікуємо рейтинг страхових компаній, заснований на багатофакторному аналізі, який враховує вплив таких параметрів, як активи, страхові резерви, рівень відшкодувань, рівень зборів страхових премій за видами страхування, а також оцінку таких параметрів, як доступність / відкритість інформації про діяльність компанії, включаючи корпоративні сайти і роботу з відгуками клієнтів.

Завдяки використовуваній методиці, ми формуємо один, зрозумілий кожному страхувальнику кращий рейтинг страхових компаній.

Ви можете ознайомитися з інформацією і відгуками клієнтів про цікаву вам страхову компанію.


ТОП страхування ризиків
Клієнтська оцінка:
2,710
Клієнтська оцінка:
4,310
Клієнтська оцінка:
1,010
4
Клієнтська оцінка:
2,510
5
Клієнтська оцінка:
7,110
6
Клієнтська оцінка:
2,510
7
Клієнтська оцінка:
NaN10
8
Клієнтська оцінка:
8,410
9
Клієнтська оцінка:
NaN10
10
Клієнтська оцінка:
3,810
11
Клієнтська оцінка:
1,010
12
Клієнтська оцінка:
10,010
13
Клієнтська оцінка:
5,210
14
Клієнтська оцінка:
10,010
15
Клієнтська оцінка:
NaN10
16
Клієнтська оцінка:
2,510
17
Клієнтська оцінка:
NaN10
18
Клієнтська оцінка:
1,010
19
Клієнтська оцінка:
2,010
20
Клієнтська оцінка:
3,810
21
Клієнтська оцінка:
4,910
22
Клієнтська оцінка:
1,010
23
Клієнтська оцінка:
2,810
24
Клієнтська оцінка:
1,010
25
Клієнтська оцінка:
NaN10
Показати більшеТОП страхування життя
Клієнтська оцінка:
4,110
Клієнтська оцінка:
4,010
Клієнтська оцінка:
1,010
4
Клієнтська оцінка:
1,010
5
Клієнтська оцінка:
NaN10
Показати більше

В Україні зареєстровано більше 350-ти страхових компаній, але працюють в класичному розумінні не так багато.


Рейтинг страхових компаній України. Методологія складання.


Перш за все, слід уточнити саме поняття провідних страхових компаній, яке лежить в основі складання цього рейтингу. В рамках цього дослідження, страхові компанії оцінювалася на основі 4-х комплексних критеріїв:

Читати далі
  • - Активи;
  • - Страхові резерви;
  • - Рівень відшкодувань;
  • - Рівень зборів страхових премій за ключовими видами страхування.

Критерії, в свою чергу, складаються з декількох підкритеріїв (факторів). Всього при побудові даного рейтингу використовувався набір з 16 факторів. Ми вважаємо, що ці фактори дозволяють в найбільш повній мірі оцінити страхову компанію і, разом з тим, є однаково застосовними для аналізу практично будь-якої страхової компанії. Крім загальноприйнятих факторів, в нашому рейтингу особлива увага приділяється аспекту відкритості інформації. Ми надаємо великого значення таким факторам, як:

  • - доступність статистичних даних;
  • - наявність відгуків клієнтів про роботу страхової компанії і реакція компанії на них;
  • - доступність інформації про топ менеджмент компанії.

В результате использования этих и некоторых иных критериев оценки страховых компаний, лидерами нашего рейтинга становятся не только очевидные всем "локомотивы" страхового рынка. В число лидеров нашего рейтинга попадают также и те компании, которые в последние годы демонстрируют неплохую динамику развития и обладают хорошими перспективами дальнейшего роста. Настоящий рейтинг ведущих страховых компаний составлен, главным образом, на базе официальной статистики Нацкомфинуслуг и обязательных к публикации ежегодных статистических данных страховщиков. Это определяет ряд его преимуществ и недостатков.


Рейтинг страхових компаній України - недоліки.

Рейтинг страхових компаній має недоліки до яких, перш за все, слід віднести той факт, що українська статистика, тим більше державна, характеризується недостатнім ступенем точності і достовірності. Непрозорість системи бухгалтерської звітності, дані з якої лежать в основі багатьох статистичних показників, змушує нас зважено і обережно ставитися до офіційної інформації про рівень рентабельності компаній, рівень виплат страхових відшкодувань і т.п. Очевидно також, що далеко не всі значущі ділові процеси на ринку страхування знаходять своє відображення в офіційній статистиці.


Рейтинг страхових компаній України - переваги.

У той же час, деякі переваги методики складання рейтингу дозволяють дещо компенсувати зазначені недоліки. По-перше, слід зазначити, що справжній рейтинг страхових компаній заснований на ранжируванні компаній за ключовими критеріями, тому для нас набагато важливіше не абсолютні цифри, а показники внутрішньогалузевого порівняння. Ступінь погрішності інформації офіційної статистики приблизно однакова для всіх страхових компаній, тому, незважаючи на спотворення абсолютних цифр, показники внутрішньогалузевого порівняння знаходяться не так далеко від своїх істинних значень.

Ще однією перевагою яку має даний рейтинг страхових компаній є той факт, що для його побудови використовувалися 16 базових критеріїв, питома вага кожного з яких невелика. Це означає, що навіть якщо будь-яка компанія помилково отримала завищені оцінки по 1-2 критеріям, це матиме незначний вплив на підсумкове становище даної компанії в рейтингу.