Розрахуйте вартість страхування ОСЦПВ


Що вам це дасть? Важливо!

  • Ви отримаєте пропозицію по потрібному вам виду страхування, що дасть можливість вибрати найбільш відповідний варіант;
  • Полученые консультации и предложения вас ни к чему не обязывают;
  • Дана послуга безкоштовна і не впливає на вартість страховки.

Автоцивілка - є підвидом майнового страхування, яка відшкодовує збитки що сталися в результаті дій застрахованого автомобіля і настання адміністративної відповідальності водія.

Автоцивілка компенсує збитки потерпілому, в межах ліміту відповідальності, а при перевищенні - різниця компенсується страхувальником в добровільному або судовому порядку. Нюансом даного поліса є те, що вигоданабувач по ньому стає відомий тільки після страхової події. Так само не має значення фактична вартість об'єкта страхування, так як страхова сума встановлюється виходячи з національного або міжнародного законодавства або ж за домовленістю між клієнтом і страховиком.

Лімітом відповідальності є максимальна грошова величина на одного або декількох потерпілих і за шкоду майну одного або декількох осіб. У нашій країні поліс ОСЦПВ існує в обов'язковій та в добровільній формі.

Винятками, відповідно до закону України "про ОСЦПВ" є: страхова подія як результат участі в змаганнях, збиток не майнового характеру, псування предметів мистецтва або антикваріату, а також ситуації коли є інший механізм компенсації збитків (наприклад: соціальне страхування).

Так само Закон України визначає ліміт відповідальності по ОСАГО калькулятор, встановлює що ліміт відповідальності є відновлюваним (незалежно від кількості заявлених випадків), описує перелік і процедуру розірвання договору і гранично можливий термін його дії. ОСАГО ціна передбачає ряд поправочних підвищувальних і понижувальних коефіцієнтів до базового тарифу застосування яких залежить від конкретної ситуації. Регламентується і порядок дій при ДТП, порядок ведення справи, порядок огляду пошкодженого автомобіля, терміни ведення виплатної справи, виплат і інші моменти.

Страховка ОСАГО передбачає те що страхувальниками можуть бути будь-які особи які користуються автомобілем на законних підставах. Згідно із законом, страхувати відповідальність не зобов'язані інваліди першої та другої груп, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції та учасники бойових дій. За всі ці категорії громадян відповідальність несе держава.

Умови для страхувальників ОСАГО Україна, нічим не відрізняються від умов у страхувальників інших видів страхування. Основним, з яких, є те що можна вимагати виплату для потерпілого. Але, автоцивілка має свою специфіку в тому що, страхувальник може вимагати компенсацію для потерпілого тільки якщо він, потерпілий, сам відмовився від свого права вимагати її у страховика. Але, крім стандартних обов'язків страхувальника, по даному виду є ще додаткові: обов'язок завжди мати поліс в автомобілі при його русі, за запитом учасників ДТП надати інформацію з поліса, надавати страховику, на її вимогу, автомобіль процедурних дій.

Автоцивілка передбачає видачу дубліката поліса при втраті страхувальником свого примірника поліса. Співробітник страховика при запиті страхувальника про видачу дубліката, негайно, але в будь-якому випадку не пізніше семи календарних днів з моменту звернення повинен пояснити страхувальнику, що для того, щоб страхувальник отримав дублікат, йому потрібно написати письмову заяву про переоформлення та видачу дубліката поліса. Після чого представник страховика повинен отримати від фахівця відділу автоматизації страхового обліку довідку про сплату премії і довідку про страхові випадки по загубленому полісу: якщо згідно довідки про страхові випадки за договором з'ясується, що по втраченому полісу загальна сума страхового відшкодування перевищила сумарний ліміт відповідальності страхової компанії ( 150000 грн.) - відмовити у видачі дубліката). Якщо згідно довідки про оплату премії з'ясується, що за автоцивілкою, яка була загублена, передбачено розстрочення платежу і існує заборгованість зі сплати чергової частини більше 10 днів - відмовити у видачі дубліката (стаття 28 Закону «Про страхування» - поліс повинен бути достроково припиненим). Оформити заявку на видачу копії поліса згідно Процедури надання з архіву копій договорів страхування, заяв на страхування та інших документів, які стосуються договору страхування. Оформити новий бланк поліса, а також оформити новий стікер. У новий бланк поліса переносяться всі відомості, що містилися в попередньому (діючому) полісі, крім розділу «Примітки». Автоцивилка калькулятор в даній процедурі не використовується.

В разделе 8 «Примечания» нового бланка полиса или в главе 10 нового полиса Зеленой карты необходимо вписать информацию о том что выдан дубликат в замен старого полиса (его номер). Также автогражданка содержит поле куда следует внести информацию о новом стикере. Представитель страховщика должен выдать страхователю новый бланк полиса (экземпляр страхователя) и подшить к новому полису (экземпляру страховщика) заявление страхователя, и передать этот пакет документов специалисту отдела автоматизации страхового учета страховщика.В случае замены полиса автогражданка калькулятор не применяется.

Переоформлення діючих полісів на нові здійснюється тільки тоді, коли зміни, які відбулися, не є суттєвими і не впливають на вартість ОСЦПВ, а коли: страхувальник або застрахована особа, отримав нове водійське посвідчення (наприклад, замість загубленого або викраденого); страхувальник або застрахована особа, змінив прізвище (наприклад, в результаті укладення або розірвання шлюбу); страхувальник-юридична особа змінила форму власності або назву (ребрендинг) без зміни самої юридичної особи (ЄДРПОУ не змінився); змінився реєстраційний номер забезпеченого транспортного засобу (наприклад, видача постійного номера замість тимчасового); змінилося місце реєстрації забезпеченого транспортного засобу (в межах однієї зони, що не впливає на вартість автоцивілки), в разі якщо страхувальник втратив свій екземпляр стікера. Представник страховика в разі звернення страхувальника з інформацією про зміни повинен: пояснити страхувальнику, що для внесення змін йому потрібно написати письмову заяву встановленої форми та повернути оригінал чинного поліса представнику страховика; отримати від страхувальника письмову заяву про переоформлення та видачу дубліката поліса; отримати від фахівця відділу автоматизації страхового обліку страховика довідку про сплату страхової премії та довідку про страхові випадки за договором, який страхувальник бажає замінити; якщо згідно довідки про страхові випадки за договором з'ясується, що за полісом, який необхідно змінити, загальна сума відшкодування перевищила сумарний ліміт відповідальності страховика (150000 грн.) - відмовити в переоформленні договору); якщо згідно довідки про сплату страхової премії з'ясується, що за полісом, який необхідно змінити, було передбачено розстрочку платежу і існує заборгованість зі сплати чергової частини більше 10 днів - відмовити в переоформленні договору (стаття 28 Закону «Про страхування» - поліс повинен бути достроково припиненим ); після цього оформити новий бланк поліса, а також оформити новий стікер (ОСЦПВ калькулятор не використовується). У новий бланк поліса переносяться всі відомості, що містилися в попередньому (діючому) полісі, з урахуванням змін, зазначених у заяві страхувальника, крім розділу «Примітки».

Необхідно вказати в поліс ОСЦПВ (в розділі 8 "Примітка" нового бланка) або в главі 10 нового поліса Зелена карта необхідно вписати інформацію про те що виданий дублікат в замін старого поліса (його номер). Також в цей розділ нового поліса вноситься інформація про новий стікер. Після чого забрати у страхувальника оригінал поліса що підлягає заміні; видати страхувальнику новий бланк поліса (екземпляр страхувальника), підшити до нового полісу (екземпляру страховика) замінений поліс (екземпляр страхувальника) і заяву страхувальника, і передати цей пакет документів спеціалісту відділу автоматизації страхового обліку страховика. У разі переоформлення не змінюється автоцивілка ціна.