Розрахуйте вартість страхування КАСКО


Що вам це дасть? Важливо!

  • Ви отримаєте пропозицію по потрібному вам виду страхування, що дасть можливість вибрати найбільш відповідний варіант;
  • Полученые консультации и предложения вас ни к чему не обязывают;
  • Дана послуга безкоштовна і не впливає на вартість страховки.

КАСКО - це договір страхування свого автомобіля від будь-яких ризиків пов'язаних з його пошкодженням, тотальної загибеллю або викраденням. Зазвичай страхувальник може самостійно формувати перелік цікавих йому ризиків, але наприклад, виключення ризику - викрадення, не сильно вплине на вартість. Набагато вигідніше взяти франшизу, щоб заощадити.

Об'єктом страхування, за страховим договором КАСКО страхування є автотранспорт до якого страхувальник має майновий інтерес. У тексті договору передбачається страхування від таких ризиків: пожежа, самозаймання, дтп, пошкодження через вплив стихії, протизаконні дії третіх осіб або викрадення транспортного засобу. Тариф розраховується з урахуванням всієї відомої інформації через КАСКО калькулятор. Окремо слід позначити ризики: масові заворушення та військові конфлікти, дуже часто страховики відносять ці ризики до форс-мажорних і не несуть за них відповідальність.

Одночасно зі страхуванням автомобіля повне КАСКО, страхова компанія запропонує застрахувати пасажирів даного автомобіля від нещасного випадку, цей ризик спрацює одночасно з ризиками передбаченими для авто.

На етапі обговорення страховик і страхувальник визначають страхову суму об'єкта страхування, від її розміру буде залежати розрахунок КАСКО (страхова премія) і розміри можливих виплат. У зв'язку з цим страхова сума найчастіше дорівнює вартості автомобіля, але може бути і менше її (тоді виплати будуть менше реального збитку пропорції). Страхова сума, а значить і страхова виплата ніколи не можуть перевищувати фактичну вартість застрахованого майна.

Страхувальник може застрахувати своє майно одразу ж в декількох страхових компаніях і в разі страхового випадку вони виплатять йому відшкодування пропорційно отриманим страховим преміям, але, знову ж, не більше ринкової вартості збитку.

Страховка КАСКО, зазвичай, укладається письмово, в двох примірниках. За договором сторонами виступають клієнт (страхувальник), страхова компанія (страховик), і, якщо потрібно, Вигодонабувач.

Транспортні засоби страхуються в справному стані, зареєстровані в законному порядку, до яких страхувальник має якийсь стосунок. Але бувають і виключення, які страховик має право робити, але які не враховує стандартний КАСКО калькулятор.

Крім автомобіля, зі стандартною комплектацією, страховик запропонує застрахувати і додаткове обладнання в разі якщо воно на ньому встановлено (що має необхідні сертифікати відповідності та встановлене відповідно до технологічних норм). КАСКО ціна істотно залежить від страхування даного обладнання.

Для того щоб виключити можливе кримінальне переслідування через дії клієнта, страхові компанії використовують обмежувальні норми на дію договору КАСКО Україна, а саме: збитки які відбулися в внаслідок дій клієнта в стані алкогольного та / або наркотичного впливу, при здійсненні кримінального злочину, в разі явних несправностей авто, при ігноруванні вимог поліції і інше.

Страхова сума може бути різною, але оптимальним варіантом є страхова сума яка дорівнює вартості майна. В інших випадках буде безглузда переплата клієнтом грошей або ж недоотримання виплати.

На розрахунок вартості страховки впливають такі моменти: розмір страхової суми, базовий тариф по КАСКО страхування, поправочні коефіцієнти які залежать від конкретних умов впливають на ризиковість, термін дії страховки, франшиза.

Франшиза - це та частина збитку яку страхувальник відшкодовує самостійно, вона може бути умовною (якщо збиток більше франшизи, то страхувальник отримує виплату в повному обсязі) і безумовної (розмір франшизи страхувальникові не виплачують в будь-якому випадку). КАСКО ціна сильно залежить від розміру франшизи. Страхувальниками можуть бути як юридичні так і фізичні особи.

За договором страхування, страховик бере на себе зобов'язання у разі обумовленої в угоді страхової події, виплатити клієнтові шкоди завданої майну, в межах страхової суми. Укласти страховку зі страховиком може будь-яка особа маюча відношення до об'єкту страхування, але отримати виплату має право тільки особа яка має законні підстави розпоряджатися цим майном.

Страховка КАСКО укладається між страховиком і страхувальником на підставі заяви страхувальника і після складання і затвердження акта огляду автомобіля і детального фотографування. Договір з боку страховика підписується уповноваженим на це співробітником на підставі довіреності. Страхувальник же надає документи, що підтверджують його ставлення до даного автомобілю: технічний паспорт автомобіля, водійське посвідчення або паспорт громадянина.

Крім інформації яка повинна бути внесена до бланку заяви на страхування страхувальник зобов'язаний надати всю відому йому додаткову інформацію про об'єкт страхування і він несе відповідальність за її достовірність. Після цієї процедури представник страхової компанії робить поправки використовуючи КАСКО калькулятор і оголошує оновлену суму.

При підписанні страхового договору або внесенні змін до вже чинного договору представник страхової компанії має право оглянути об'єкт страхування.

Страхова компанія має право, згідно договору страхування КАСКО в Україні: 1) оглядати об'єкт, знайомитися з умовами експлуатації, проводити його оцінку та експертизу; 2) запитувати інформацію щодо страхової події у компетентних органів або страхувальника, самостійно проводити експертизи і з'ясовувати обставини настання страхової події; 3) вимагати від страхувальника певних дій в зв'язку з настанням страхової події; 4) залучати до врегулювання сторонніх фахівців; 5) проводити розслідування, спільно зі страхувальником, за фактом події та розміру збитків; 6) договір страхування повне КАСКО передбачає можливість страховика вимагати зміни умов договору страхування при зміні рівня ризику.