Новини страхування

Новини страхування - це сегмент ділової журналістики ЗМІ України розвивається: поступово збільшується число медіа, які працюють в напрямку страхової тематики, зростає їх вплив на страховий ринок, підвищується суспільна, бізнес увага, а так же увага журналістського цеху до розвитку тематики новини в сфері страхування.


Досить ясно, що позиція і ступінь розвитку галузевої журналістики (новини ринку страхування) мають не постійні показники. Нюанси економічної обстановки і ступеня бізнес відносин впливає на архітектуру, функціонал і позицію страхових ЗМІ. В результаті цього, модель роботи бізнес преси має відмінності в державах з різним видом господарської діяльності, ступенем інтеграції бізнесу в суспільне життя, а так само різною бізнес-культурою.


Нероздільною частиною бізнес-середовища є галузеві сайти страхування України новини, які виконують свої функції і мають власну читацьку аудиторію. Унікальні характеристики інтернет преси створюють власне, досить велике поле для досліджень.

Читати далі

При аналізі існуючої галузевої преси для різних галузей має сенс використовувати як фундамент унікальну модель, за базис в якої приймемо: організаційно-економічні (структура власності ЗМІ, зосередження власності у великих видавництв або ж розподілених груп; стратегія просування компаній з темою страхування новини; ключові джерела доходів галузевих ЗМІ і їх рівень; політика роботи з рекламодавцями); професійні (базові параметри журналістики, робота з першоджерелами новини про страхування, методика вибору матеріалів, встановлення тематики засобів масової інформації, особливості структури засобів масової інформації, якісна ступінь відповідності та аналізу даних, бізнес і політичні уподобання і ділові переваги ЗМІ); технологічні (рівень проникнення технології в системі засобів масової інформації); аудиторні (якісні параметри аудиторії новини в страхуванні).


Простежується чіткий взаємозв'язок між змінами, що відбуваються в економічній системі і змінами в роботі системи бізнес видань (в нашому прикладі - новини ринку страхування), а так само існуюча залежність між нюансами національної економіки і нюансами моделей галузевих новинних сайтів.


Домінанти галузевих ЗМІ в різних державах мають пряму залежність від ступеня економічного розвитку і розвитку даних галузей і динаміки їх зростання.


У країнах, що розвиваються за умови економічного розвитку локальні системи галузевих ЗМІ отримують більше збігів з системами, що існують в економічно розвинених країнах, що підтверджується, наприклад, істотним збільшенням в Україні кількості сайтів з напрямком страхування України новини та персональні фінанси.


Якщо порівнювати систему бізнес ЗМІ Сполучених Штатів Америки, як приклад системи існуючої в розвиненій економіці, і системи, що існують в країнах що розвиваються, то останні часто різноманітніше і сегментуваніше. Наприклад, українські видання представляють ринок страхування новини істотно розрізняються між собою структурою номера, візуального дизайну і тематичних пріоритетів. Що свідчить про застосування українськими ЗМІ досить істотно розрізняючихся, між собою, моделей функціонування, при цьому моделі бізнес ЗМІ в США мають більшу схожість одна з одним.


Це зовсім не означає що моделі американських видань з тематикою новини страхування зовсім однакові: деякі з них тримають у пріоритеті певні напрямки страхової сфери, але їх успішність або посередність проявляються в меншому ступені, ніж у українських моделей. Українські бізнес видання приділяють набагато більше уваги непрофільним для бізнес видань темам: наприклад, політика і розваги. Дана ситуація сигналізує про покладання українською бізнес пресою - новини про страхування в Україні на себе завдань преси інших напрямків: в даному прикладі, суспільно-політичних. Незважаючи на це, існуючий алгоритми в системі бізнес преси України, з великою ймовірністю, приведє її до серйозних трансформацій в найближчій перспективі.


Економічне зростання обов'язково веде до трансформації системи бізнес видань, як одного з елементів інфраструктури який обслуговує економічні потреби. Бізнес видання - надають інформацію потрібну користувачу для формування оптимальних рішень в будь-якому бізнес напрямку діяльності та страхування України новини, не виняток. Цілком очевидно, головна роль бізнес преси полягає в доставці значимої інформації, що полегшує алгоритм формування рішень. Нам бачиться що, національна економіка і бізнес видання мають двосторонній зв'язок: бізнес видання мають вплив на розвиток економіки (тобто на добробут суспільства), а ступінь розвитку економіки на відображення реальності по темі страхування новини в пресі.


З певними припущеннями, фундамент бізнес журналістики можна знайти в далекій античності. Деякі фахівці приписують початок розвитку бізнес преси в період Стародавніх Єгипту і Вавилону. Так поруч з історією суспільних потреб і крокує історія ділових комунікацій.