Основні поняття і терміни в страхуванні

Страхові значення

слова або словосполучення, покликані точно позначити поняття і його співвідношення з іншими поняттями в межах спеціальної сфери (страхування).

Страхові значення служать спеціалізуючими, обмежувальними позначеннями характерних для цієї сфери предметів, явищ, їх властивостей і відносин. Вони існують лише в рамках певної термінології.

опубліковано:Назад