Основні поняття і терміни в страхуванні

Договір страхування

договір між страхувальником і страховиком, згідно з умовами якого страховик зобов'язується виплатити страхувальнику або вигодонабувачу певну грошову суму при настанні передбаченого договором страхового випадку в обмін на сплату страхувальником страхової премії.

опубліковано:Назад