Основні поняття і терміни в страхуванні

Експертна оцінка

визначення якісних або кількісних параметрів об'єкта оцінки без проведення експерименту або статистичної обробки характеристик спеціально залученими для цієї мети фахівцем.

опубліковано:Назад