Основні поняття і терміни в страхуванні

Страхова вартість

дійсна, фактична вартість об'єкту страхування в місці його знаходження і на день укладення договору страхування.

Порядок обчислення розміру страхової вартості має свої особливості в різних країнах і заснований на чинному законодавстві.

опубліковано:Назад