Основні поняття і терміни в страхуванні

Страхова відповідальність

обов'язок страховика виплатити страхову суму або страхове відшкодування.

Встановлюється законом або договором страхування.

Характеризується певним обсягом страхової відповідальності, тобто переліком певних страхових ризиків (страхових випадків), при настанні яких здійснюється виплата.

Обсяг страхової відповідальності складається з такого переліку небезпек, які характерні для відповідних конкретних об'єктів страхування.

Розрізняють обмежену і розширену (від всіх ризиків) страхову відповідальність.

Обмежена страхова відповідальність передбачає вузький і конкретний перелік страхових ризиків, тобто небезпек, при настанні яких здійснюється виплата.

Розширена страхова відповідальність передбачає обов'язок страховика здійснити виплату при настанні будь-якого страхового ризику, крім випадків, особливим чином заздалегідь обумовлених в законі або договорі страхування.

опубліковано:Назад