Основні поняття і терміни в страхуванні

Страхувальник

сторона в договорі страхування, що страхує свій майновий інтерес або інтерес третьої сторони.

За договором страхування на страхувальнику лежить обов'язок сплати страхового внеску страховику за прийняті на себе зобов'язання відшкодувати страхувальникові збиток при настанні страхового випадку.

опубліковано:Назад