Основні поняття і терміни в страхуванні

Система пропорційної відповідальності

організаційна форма страхового забезпечення.

Передбачає виплату страхового відшкодування в заздалегідь фіксованій частці (пропорції).

Страхове відшкодування виплачується в частці суми збитку, пропорційній відношенню страхової суми до страхової вартості об'єкта страхування.

Наприклад, якщо страхова сума дорівнює 80% страхової вартості об'єкта страхування, то і страхове відшкодування складе 80% суми збитку. Частина збитку (в даному прикладі 20%) залишається на власному утриманні (ризик) страхувальника.

опубліковано:Назад