Основні поняття і терміни в страхуванні

Понадлімітний збиток

розмір страхового відшкодування, що підлягає виплаті за одним страховим випадком, розмір якого перевищує ліміт, встановлений регіональному підрозділу для самостійного визнання події страховим випадком і розміру виплати без узгодження з вищим рівнем управління.

опубліковано:Назад