Основні поняття і терміни в страхуванні

Реєстрація ризику

процес спостереження і обліку Страховиком (уповноваженим представником страховика) ризикових обставин з метою виявлення можливостей і закономірностей їх прояву (пов'язаних з реалізацією ризику).

До уваги приймаються всі ознаки, що роблять істотний вплив на стан об'єкта страхування.

опубліковано:Назад