Основні поняття і терміни в страхуванні

Перестрахування

система економічних відносин, відповідно до якої страховик, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по ним (з урахуванням нормативних вимог і своїх фінансових можливостей) передає на узгоджених умовах іншим страховикам з метою зниження ризику невиконання прийнятих на себе зобов'язань за договорами страхування.

опубліковано:Назад