Основні поняття і терміни в страхуванні

Кількісні характеристики ризику

характеристики ризику як вірогідної випадкової події.

опубліковано:Назад