Основні поняття і терміни в страхуванні

Клас ризику

статистично відокремлений (з точки зору доступних для статистичного аналізу рейтингових факторів) підмножина ОДЗ, на підставі статистичного аналізу якого визначається базова тарифна ставка (для даного класу ризику).

опубліковано:Назад