Основні поняття і терміни в страхуванні

Андеррайтинг

  • комплекс заходів, спрямований на визначення ступеня відхилення ризику від середньостатистичного, з метою забезпечення можливості пропозиції страхової послуги за параметрами договору, що задовольняє страховика і страхувальника, а також захисту страхового портфеля за видом страхування;
  • зіставлення набору пропонованих ризиків, розміру можливого збитку з прогнозними фінансовим станом компанії (в цілому, або за видом страхування, або по продукту) і встановлення / погодження на підставі цього умов договору страхування (прийняті на страхування ризики, величина тарифу, розмір франшизи).

опубліковано:Назад