Основні поняття і терміни в страхуванні

Адендум

письмове доповнення до раніше укладеного договору страхування або перестрахування, в якому містяться узгоджені між сторонами зміни раніше обумовлених умов.

опубліковано:Назад