Відкритий лист Нацкомфінпослуг до учасників ринку небанківських фінансових послуг у зв"язку із подіями в АР Крим

Страхові компанії та інші небанківські фінансові установи продовжують виконувати свої зобов’язання в АР Крим відповідно до законодавства України.

 

 

 

 

 

 

 

 

У зв’язку зі складною обстановкою, що склалася в  Автономній Республіці Крим, та необхідністю оперативного реагування для забезпечення безперебійної діяльності небанківських фінансових установ, які діють на цій території, Голова Нацкомфінпослуг Борис Візіров та член Нацкомфінпослуг Віктор Берлін 17 березня 2014 року зустрілися з представниками страхових асоціацій та керівниками страхових компаній.


На зустрічі Голова Нацкомфінпослуг після детального вивчення ситуації повідомив про наступне.


Страховики, інші небанківські фінансові установи, внесені до Державного реєстру фінансових установ, та їх відокремлені підрозділи на території Автономної Республіки Крим продовжують здійснювати свою діяльність відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про страхування» та інших законів України і є такими, що діють у рамках правового поля.  


Тому, небанківським фінансовим установам та їх відокремленим  підрозділам слід і надалі працювати та виконувати свої договірні зобов’язання згідно з діючими нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного Банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та інших органів державної влади.  

 

Нацкомфінпослуг закликає страхові компанії, страхових посередників та інші небанківські фінансові установи, які працюють на території АР Крим, фіксувати випадки порушення  відокремленими підрозділами та агентами своїх договірних зобов"язань перед клієнтами і контрагентами та вимоги чинного законодавства України. У разі виявлення порушень, центральним офісам пропонується ініціювати перед Нацкомфінпослуг виключення такого підрозділу з Державного реєстру фінансових установ або призупинення відповідної ліцензії, а страхових агентів, що реалізують поліси ОСЦПВ, - виключення з реєстру центральної бази Моторного (транспортного) страхового бюро України відповідно до законодавства України.


Здійснення керівниками та/або співробітниками відокремлених підрозділів, страховими посередниками будь-яких незаконних дій (незаконне розпорядження рахунками, привласнення грошових коштів, антиконкурентні дії і т. ін.) тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України, у тому числі кримінальну.

 

З метою недопущення порушень законодавства України у сфері ринків фінансових послуг відокремленими підрозділами фінансових установ, що знаходяться на території АР Крим, закликаємо керівників фінансових установ здійснювати постійний нагляд за діяльністю цих підрозділів, а керівників відокремлених підрозділів – чітко дотримуватись договірних зобов"язань та норм чинного законодавства України.


Нацкомфінпослуг запевняє учасників ринку небанківських фінансових послуг, що захист прав споживачів та створення умов для забезпечення конкурентної діяльності небанківських фінансових установ в усіх регіонах України та території АР Крим є і залишається пріоритетним напрямком роботи Комісії. У разі виявлення порушень чинного законодавства України з боку небанківських фінансових установ Нацкомфінпослуг буде застосовувати оперативні та жорсткі заходи впливу для їх припинення та виконання компаніями своїх договірних зобов’язань.

 

Джерело: Нацкомфінпослуг