оставил отзыв о ЧАО "Страховая компания "АСКА" (ID 303)

Негативный, оценка клиента: 2/10

Гость

Вітаю всіх, хто читає даний відгук!
Хочу поділитися своїм негативним досвідом співпраці зі страховою компанією АСКА.
30.01.14 мав необережність вступити у правовідносини з СК "АСКА". Страхова компанія була запропонована банком "ВіЕйБі Банк" з переліку "кишенькових", оскільки авто знаходиться у кредиті згаданого банку.
21 червня 2014 року із застрахованим ТЗ сталася подія, що має ознаки страхового випадку за ризиком ДТП (справа №2152). Після чого мною було вжито всі необхідні дії та виконано обов'язки за договором страхування для здійснення виплати страхового відшкодування (надано всі необхідні документи тощо). Станом на 09.07.2014р. вартість відновлювального ремонту склала, згідно калькуляції СТО, майже 90 000 грн.
Найцікавіше полягає в тому, що за умовами страхового договору СК "АСКА" виплачує страхове відшкодування лише за згодою ПАТ "ВіЕйБі Банк", яка надається у письмовому вигляді на запит страховика. І тут почалось, СК "АСКА" начеб-то направила відповідний запит до ПАТ "ВіЕйБі Банк", а той на всі мої питання дає одну відповідь, що відповідь (згоду) надамо невідомо коли... Коротше кажучи - грають в "междусобойчик".
А в результаті страждає хто? Правильно - клієнт. Який не може провести відновлювальний ремонт ТЗ, крім того курс USD з липня 2014 змінився і умови спіпраці теж, і тепер вартість відновлювального ремонту мого ТЗ складає значно більше.
Крім того, вважаю за необхідне повідомити, що у СК "АСКА" є й свій "незалежний" експерт, який проводить оцінку по "своїм" стандартам, котра не відповідає дійсності.
Отож, оскільки станом на 24.09.2014р. я не отримав від СК "АСКА" жодної відповіді, щодо долі страхового відшкодування, я 24.09.2014р. звернувся до неї листом з вимогою надати інформацію та виплатити страхове відшкодування. Крім того, в цей же день я звернувся листом в банк, щодо надання відповіді (згоди) на виплату страхового відшкодування.
Чекаю на відповіді... А всіх інших застерігаю від співпраці з СК "АСКА".
Дякую за увагу.

АСКА10.11.2014 02:00

Уважаемый, gladers!

В ответ на Ваше письмо от 24.09.2014 г. и электронное сообщение от 06.10.2014 относительно осуществления выплаты страхового возмещения по Договору страхования транспортного средства № 3289289 от 30.01.2014 г. (далее — Договор страхования) считаем необходимым пояснить следующее:

Согласно со ст. 16 Закона Украины «О страховании» (№ 85/96-ВР от 07.03.1996 г.) Договор страхования - это письменное соглашение между страхователем и страховщиком, согласно которому страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату страхователю или другому лицу, определенному в договоре страхования страхователем, в пользу которого заключен договор страхования (оказать помощь, выполнить услугу и т.п.), а страхователь обязуется платить страховые платежи в определенные сроки и выполнять другие условия договора.

В соответствии с п. ІІІ части «А» Договора страхования Выгодоприобретателем по данному Договору определено ПАО «ВиЭйБи Банк».
На основании п. 5.3. части «Б» Договора страхования, выплата страхового возмещения осуществляется способом, определенным Банком как Выгодоприобретателем.
Пункт 5.3.1. настоящего Договора устанавливает, что на протяжение 2 (двух) рабочих дней с момента получения вывода эксперта о размере материального ущерба, Страховщиком направляется в адрес Банка письмо с указанием реквизитов Договора страхования, описанием страхового случая, размером суммы страхового возмещения, подлежащего оплате и запросом об определении способа выплаты страхового возмещения.
Согласно п. 5.3.2 Договора страхования Банк на протяжение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения вышеуказанного письма, принимает решение о направлении страхового возмещения и в письменной форме сообщает об этом Страховщику.

Дирекцией по выплатам ЧАО «УАСК АСКА» в адрес ПАО «ВиЭйБи Банк» 14.08.2014 г. был направлен запрос (исх. 1097) на предоставление банковских реквизитов для перечисления суммы страхового возмещения по настоящему Договору. На сегодняшний день ответ на вышеуказанный запрос Страховщиком не получен.

Учитывая сказанное выше сообщаем Вам, что выплата страхового возмещения будет произведена после получения Страховщиком банковских реквизитов.

С уважением, Служба качества ЧАО "УАСК АСКА".