Кадрові зміни у Правлінні CК «Княжа Лайф VIG» та CК «Княжа VIG»

Наглядова Рада страхових компаній «Княжа Лайф VIG» та «Княжа VIG» прийняла ряд кадрових змін, спрямованих на подальший розвиток компаній Vienna Insurance Group в Україні.

Наглядова Рада страхових компаній «Княжа Лайф VIG» та «Княжа VIG» прийняла рішення про подальше зміцнення бренду КНЯЖА та, використовуючи позитивні результати синергії в Групі, призначила Головою Правління СК «Княжа Лайф VIG» Дмитра Грицуту, який вже більше 5-ти років успішно очолює СК «Княжа VIG».

В СК «Княжа Лайф VIG» та «Княжа VIG» були проведені зміни, спрямовані на подальший довгостроковий розвиток Компаній. Правління СК «Княжа Лайф VIG» скоротилось до двох чоловік, а правління СК «Княжа VIG» - до трьох чоловік, але при цьому були зміцнені стратегічно важливі напрямки в бізнесі.

Зокрема, контракт з Першим заступником Голови Правління СК «Княжа Лайф VIG» Бордюг І.В. продовжено до 22.09.2020 року.

Заступник Голови Правління СК «Княжа Лайф VIG» Світлана Красовська переведена на позицію Заступника Голови Правління СК «Княжа VIG» з медичного та особистого видів страхування з метою подальшого зміцнення позицій Компанії в даному сегменті страхового ринку.

Голова Правління СК «Княжа Лайф VIG» та «Княжа VIG» Грицута Д.О. додатково зосередиться на розвитку продажів, Заступник Голови Правління «Княжа VIG» Ільюшин О.О. на розвитку андерайтингу, Заступник Голови Правління «Княжа VIG» Гапчук М.М. залишається відповідальним за фінанси і сконцентрується на посиленому розвитку страхових ІТ-технологій та вдосконаленні бізнес-процесів врегулювання збитків в Компанії.

Правління Компаній з 25 вересня  2017 року:

СК «Княжа Лайф VIG»:

-          Грицута Дмитро Олексійович

-          Бордюг Ірина Вікторівна

СК «Княжа VIG»:

-          Грицута Дмитро Олексійович

-          Гапчук Максим Миколайович

-       Ільюшин Олег Олександрович