Стосовно роботи комітету кредиторів ПрАТ «УЕСК»

За договірними зобов’язаннями цього страховика (у минулому – члена МТСБУ), що виникли у сфері міжнародного страхування, Бюро, виконуючи гарантійну функцію, сплатило великий обсяг відшкодувань з централізованого фонду страхових гарантій (судом визнана сума у розмірі більше 19 мільйонів гривень).

 

Моторне транспортне бюро України (МТСБУ) має статус кредитора у судовому провадженні про банкрутство ПрАТ «Українська екологічна страхова компанія» (далі - ПрАТ «УЕСК», Боржник).

 

Тому МТСБУ увійшло до складу комітету кредиторів, маючи при цьому переважну більшість голосів.

 

На засіданнях комітету кредиторів ПрАТ «УЕСК», що відбулися протягом останніх двох місяців, не вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури, оскільки з’ясовано, що під час проведення процедури розпорядження майном Боржника усі можливості з пошуку його майна, невиконаних дебіторських зобов’язань та можливих інвесторів не використані.

 

З’ясовано, що на даний час діючим розпорядником майна Боржника не здійснювалися звернення до органів виконавчої служби, податкових органів та фінансових установ для виявлення інформації щодо банківських рахунків, документів фінансової звітності та можливої дебіторської заборгованості; аналіз фінансової, господарської та інвестиційної діяльності Боржника не проведено.

 

Прискорення процедури банкрутства ПрАТ «УЕСК» у таких умовах фактично означає її неефективне проведення, що є ігноруванням інтересів більшої частини кредиторів, зобов’язання яких виникли не тільки  за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (у т.с. ініціюючого кредитора – ПІК «ААЗ ТрейдінгКо», зобов’язання якого виникли на підставі договору КАСКО).

 

У зв’язку з цим, а також для забезпечення майнових інтересів усіх кредиторів, на останньому засіданні комітету кредиторів, що відбулося 24.04.2013, було ініційовано та розглянуто питання про призначення нового розпорядника майна ПрАТ «УЕСК» та подовження на три місяці терміну розпорядження майном. Відповідне рішення комітету заявлене клопотанням до Господарського суду м. Київа, який розглядає справу про банкрутство.

 

Таким чином, проведення вичерпного переліку заходів по виявленню майна ПрАТ «УЕСК», з’ясуванню підстав та умов, що зумовили банкрутство страхової компанії, можливого фіктивного банкрутства чи штучного доведення до банкрутства є обов’язком Комітету кредиторів Боржника, а також МТСБУ, як гаранта виконання страховими компаніями обов’язків, визначених Законом України «Про обов"язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». В інтересах виконання зазначених дій Бюро використовує права, визначені законом.

 

Джерело: МТСБУ